Our Goal

Below is the progress of our charity campaign to support local projects related to ecology and human rights.

Stichting Ambulancewens

Bericht: Testmode is geactiveerd. Er worden in deze testmode geen live donaties verwerkt.

Stichting Cambio probeert zoveel mogelijk donaties van u, om te zetten in giraal geld. Ongeveer 65% van de valuta die wij ontvangen, zijn zogenaamde ‘harde valuta’, en dus inwisselbaar in giraal geld. Harde valuta zijn bijvoorbeeld euro’s, US Dollars of Britse Ponden.

Het klinkt misschien vreemd, maar wij krijgen nog ongeveer 10%-15% van de valuta binnen in de vorm van euro. Deze euro’s ontvangen wij vaak van Britse, Deense en Amerikaanse donateurs.

Deze euro’s doneren jaarlijks aan Stichting Ambulancewens.

Stichting Ambulancewens helpt terminaal zieke patiënten met het transport van nog een laatste wens.

Meestal is dit een ogenschijnlijk simpele wens, zoals nog één keer naar het strand of bos. Of bijvoorbeeld de bruiloft of begrafenis van een dierbare meemaken.

Maar als de patiënt terminaal is en wordt verzorgd in het ziekenhuis of hospice, dan is transport een groot risico. Daarnaast verzorgen de gewone ambulancediensten alleen het transport van acute en planbare zorg.

Bij Stichting Ambulancewens werken vrijwilligers met uiteraard ervaring in de zorg. De ambulances en materialen worden in veel gevallen ook gedoneerd aan Stichting Ambulancewens, maar de brandstof voor de ritten dient deze stichting zelf te betalen.

Met onze, of eigenlijk uw donatie, kunnen we een steentje bijdragen!

Uiteraard kunt u zelf ook direct doneren aan Stichting Ambulancewens via deze link.

Donation form

Persoonlijke info

Bepalingen

Totaalbedrag: €5.00