Our Goal

Below is the progress of our charity campaign to support local projects related to ecology and human rights.

Kiva

Bericht: Testmode is geactiveerd. Er worden in deze testmode geen live donaties verwerkt.

Kiva.org is een non-profit organisatie dat middels micro-kredieten, ondernemers helpt in ontwikkelingslanden.

In ontwikkelingslanden hebben kleine ondernemers vaak geen of slechte toegang tot krediet. Banken willen vaak geen kleine ondernemers kredieten verstrekken vanwege de hoge kosten en het werk dat bankiers aan deze kleine kredieten moeten besteden.

Het alternatief is vaak dat deze kleine ondernemers naar woekeraars moeten om daar soms wel tegen 50% (!) rente een krediet te kunnen verkrijgen.

Voor deze kleine ondernemers in ontwikkelingslanden is Kiva.org een uitkomst. Kiva.org faciliteert namelijk kleine leningen, vaak niet meer dan 500 USD, tegen gewone marktrente.

In plaats van doneren, leert Kiva.org met leningen, deze ondernemers ook omgaan met geld.

Stichting Cambio probeert zoveel mogelijk donaties van u, om te zetten in giraal geld. Ongeveer 65% van de valuta die wij ontvangen, zijn zogenaamde ‘harde valuta’, en dus inwisselbaar in giraal geld. Harde valuta zijn bijvoorbeeld euro’s, US Dollars of Britse Ponden.

Dit geld zetten wij weer in bij Kiva.org.  Vervolgens beleent Kiva.org dit geld weer aan kleine ondernemers en op deze manier heeft uw donatie meerdere malen impact.

De default rate bij Kiva.org is ongeveer 10%. Dat wil zeggen dat van elke uitgeleende US Dollar, er 10% (dus 0,10 USD) niet meer terugkomt. Op deze manier kunnen wij met 1 USD dus tien keer mensen helpen.

U kunt zelf natuurlijk ook direct doneren aan Kiva.org via deze link. U kunt met slechts 25 USD al impact maken!

Donation form

Persoonlijke info

Bepalingen

Totaalbedrag: €5.00